E-Arşiv den Nasıl Yararlanılabilir ?

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler e-arşiv uygulmasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlık’tan izin almış Özel Entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilir. Buna göre hizmet almak isteyen müşterilerimiz;