e-Defterin Faydaları ?

  • Kağıt ve kartuş masraflarının ortadan kalkması
  • Arşivleme maliyetlerinde azalma
  • Operasyonel tasarruflar (İşgücü ve zaman)
  • Defter maliyetlerinin ortadan kalkması ( Defter,Ciltleme,Noter v.s.)
  • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
  • Denetim kolaylığı