e-Defter ‘den kimler yararlanabilir ?

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olan gerçek kişi mükellefler
  • 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip ve Mali Mühür temin etmiş olan tüzel kişi mükellefler
  • Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden “Zaman Damgası” temin edenler
  • Onaylı yazılıma sahip olan mükellefler
  • www.edefter.gov.tr adresinden başvuru sürecini tamamlayan mükellefler