e-Fatura Başvurusu için neler gereklidir ?

  • e-fatura Başvurusu yapılması (GİB)
  • Mali mühür Başvurusunun yapılması (GİB)
  • e-fatura Uygulamasından yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurulması germektedir. Yapılan başvuru uygun bulunduktan sonra gerekli bedeli TÜBİTAK/UEKAE’ye ödenerek mali mühür sertifikası alınmasının ardından  e-fatura Uygulamasını e-fatura Portalı aracılığıyla veya kullanılan programlar ile entegre edilerek hemen  kullanımına başlanabilir.