E-ARŞİV

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan E-Fatura Uygulaması, faturaların standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenmesini, kağıt kullanılmadan hazırlanmasını ve taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşmasını amaçlar.

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan E-Fatura,  kapsama giren firmalar için yasal zorunluluk niteliği taşır. Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilir.