E-DEFTER

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve online kayıt edilmesidir.

Hukuki ve teknik düzenlemeler. kaynağın değişmezliğinin, bütünlüğünün ve doğruluğunun garanti altına alınarak ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanır.